LOGO

डॉ. प्रियंका राजपूत नेत्रालय

An ISO 9001:2015 Certified Hospital

उपलब्ध सेवा सेवा

  • कंप्यूटराईज्ड चष्मा नंबर व तपासणी
  • मोतीबिंदू रोग निदान व उपचार
  • काचबिंदू (Glaucoma) रोगनिदान व उपचार
  • विना टाक्याचा टेरीजियम सर्जरी (बुबुळावर मास वाढणे)
  • डायबिटीक रेटीनोपॅथी रोगनिदान व उपचार
  • तिरळेपणा तपासणी व उपचार
  • Ptosis (पापणी खाली असणे) तपासणी व उपचार
  • Contact lens
  • लेन्स वरची जाळी लेजर द्वारे काढणे.

डॉ. प्रियंका राजपूत नेत्रालय

डॉ. प्रियंका राजपूत - सोनी

M.B.B.S, D.O.M.S.
काचबिंदू , बाल नेत्ररोग तज्ञ व फेको सर्जन
नेत्रालयाचा पत्ता :
dp

पत्ता : नवीन पिसे कॉम्प्लेक्स, राज कलेक्शन समोर, जालना रोड, भोकरदन, जिल्हा - जालना.

Onlinejahirat.com

Share with Friends Family Groups

WhatsApp
4.7/5 - (11 votes)

डॉ. प्रियंका राजपूत नेत्रालय

JOIN US