LOGO

सात्विक ऑप्टिक्स व नेत्रालय

उपलब्ध सुविधा सुविधा

कॉम्प्युटर द्वारे नेत्र तपासणी

  • Glasses
  • Specs
  • Sunglasses
  • Contact Lenses
  • Computerized Eye Checkup

सर्व प्रकारचे नंबरचे चष्मे व सन गॉगल्स मिळण्याचे एकमेव ठिकाण.

संपर्क :
sk

चष्म्यांबाबतीत अधिक माहितीसाठी खालील नंबर वर संपर्क साधा

प्रो. प्रा. सात्विक
दुकानाचा पत्ता :
sk

जैन कलेक्शन समोर, मेन रोड, सिल्लोड जि. औरंगाबाद - ४३१११२

दुसरी शाखा

जि. प.जवळ, सिध्देश्वर बँकेच्या समोर, भराडी ता. सिल्लोड जि. औरंगाबाद

तिसरी शाखा

विराज प्लाझा, म्हाडा रोड, सिल्लोड नाका, भोकरदन जि. जालना - ४३१११४

Please Follow us on : Facebook Instagram Twitter

Onlinejahirat.com

Share with Friends Family Groups

WhatsApp
5/5 - (2 votes)

JOIN US